Činnosti

Na slovenskom stavebnom trhu pôsobíme od roku 2010. Naše pôsobenie územne pokrýva prevažne Prešovský a Košický kraj. Disponujeme kvalifikovanosu, pravidelne školenou pracovnou silou. Pri realizácii stavebných prác využívame vlastný vozový a strojový park.

Predmetom našej činnosti je realizácia stavieb ako sú:

Realizácia
mostných objektov

Práca
stavebnými strojmi

Realizácia
líniových stavieb

Inžinierska
činnosť

Revitalizácia
centier miest a obcí

Stavebný
dozor

Protipovodňové
ochrany

Geodetická
činnosť

V prípade akýchkoľvek otázok vám radi poradíme na tel. čísle:

+421 905 116 642

My Google Maps Demo

KONTAKT

KONTAKTNÁ ADRESA SPOLOČNOSTI:

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Priemyselná 3767

085 01 Bardejov

IČO: 457 191 95

IČ DPH: SK 202 309 8297

IBAN VÚB: SK8802000000002794552358


EKONOMICKÝ ÚSEK:

tel./fax.: 054/472 21 80

mobil: 0914 341 101

e-mail.: ekonom@dsbj.sk

png