ČINNOSTI

MOSTNÉ OBJEKTY
POZEMNÉ STAVBY
LÍNIOVÉ STAVBY
REVITALIZÁCIA CENTIER, MIEST A OBCÍ
PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

O NÁS

Spoločnosť Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. bola vytvorená v roku 2010 s cieľom vybudovať modernú a pružnú stavebnú spoločnosť, ktorá bude riešiť komplexnú starostlivosť o zákazníka v oblasti výstavby dopravných a inžinierskych stavieb. Svoj zámer opiera o zoskupenie pracovníkov s vysoko-odbornou kvalifikáciou a dlhoročnými skúsenosťami z oblasti dopravného stavebníctva .Výsledkom kombinácie skúseností, kvalitného technického a technologického zabezpečenia, sú doposiaľ úspešne realizované stavebné diela, čím sa potvrdila správnosť zvolenej cesty.

CERTIFIKÁTY

Spoločnosť Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. bola vytvorená v roku 2010 s cieľom vybudovať modernú a pružnú stavebnú spoločnosť, ktorá bude riešiť komplexnú starostlivosť o zákazníka...

AKTUÁLNE PRÁCE

DIAĽNICA D1- KOŠICE / PREŠOV

Spoločnosť Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. bola vytvorená v roku 2010 s cieľom vybudovať modernú a pružnú stavebnú spoločnosť...

DIAĽNICA D1- KOŠICE / PREŠOV

Spoločnosť Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. bola vytvorená v roku 2010 s cieľom vybudovať modernú a pružnú stavebnú spoločnosť...

DIAĽNICA D1- KOŠICE / PREŠOV

Spoločnosť Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. bola vytvorená v roku 2010 s cieľom vybudovať modernú a pružnú stavebnú spoločnosť...

PRACOVNÉ POZÍCIE

Murár
Zámočník
Stavebný inžinier

KONTAKT

KONTAKTNÁ ADRESA SPOLOČNOSTI:

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Priemyselná 3767

085 01 Bardejov

IČO: 457 191 95

IČ DPH: SK 202 309 8297

IBAN VÚB: SK8802000000002794552358


EKONOMICKÝ ÚSEK:

tel./fax.: 054/472 21 80

mobil: 0914 341 101

e-mail.: ekonom@dsbj.sk

png